Vés al contingut (premeu Retorn)

Composició

La Junta de Departament té la composició següent:

1) Membres nats:

a) El director o la directora del Departament, que la presideix.
b) El secretari o la secretària, que ho és de la Junta.
c) Els subdirectors i les subdirectores.
d) La persona responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics del Departament, si n’hi ha.
e) Els caps de secció i les caps de secció.

2) Membres electius:

a) Quatre membres del personal docent i investigador elegits entre i per el personal docent i investigador membres del Consell.
b) Un membre del personal d’administració i serveis elegit entre i per el personal d’administració i serveis membres del Consell.
c) Un estudiant o estudianta de doctorat elegit entre i per els estudiants i estudiantes de doctorat membres del Consell.
d) Un estudiant o estudianta que rebi ensenyaments del Departament elegit entre i per els estudiants i estudiantes que rebin ensenyaments del Departament i que siguin membres del Consell.

Els membres electius de la Junta de Departament es renoven quan es renoven els membres electius del Consell.